Internet website-Chinh Nam     
An ton - tiết kiệm.
Năng suất - chất lượng.
 
Cng ty TNHH cơ kh Chnh Nam xin cho cc bạn.
   
     Ru thp gồm c:
  - Ru thp chịu nhiệt V10- 150
  - Ru thp chịu nhiệt V10- 130
  - Ru thp chịu nhiệt V10- 80
  - Ru thp chịu nhiệt dạng l xo phi 6mm
  - Ru thp chịu nhiệt V8- 55
  - Ru thp chịu nhiệt V10- 150
  - Ru thp chịu nhiệt V10- 180
  - Ru thp chịu nhiệt V10- 135
  - Ru thp chịu nhiệt V8- 80
  - Ru thp FIA.10- 150
  - Ru thp CBH.10- 180
  - Ru thp V xoắn 8- 80
  - Ru thp V Xoắn 8-55
  - Ru thp Y300 D12mm chiều di 300mm, sử dụng thp phi 12
 
- Ru thp Y278 D12mm (chiều di 300mm, sử dụng thp phi 12)
 
- Ru thp V130 D10mm (chiều di 130mm, sử dụng
  thp phi 10)
- Ru thp 8-80 (chiều di 92mm, sử dụng thp phi 8)
- Ru thp 8-55 (chiều di 55mm, sử dụng thp phi 8)
 
- Ru thp Y200 D12mm (chiều di 300mm, sử dụng thp phi 12)
- Ru thp Y-180 (chiều di 180mm, sử dụng thp phi 8)
- Ru thp Y-150 (chiều di 150mm, sử dụng thp phi 8)
- Ru thp Y-110 (chiều di 110mm, sử dụng thp phi 8)
- Ru thp l so (chiều di 55mm, sử dụng thp phi 6)
 
 
 
                                                             
 

CC ĐỐI TC

               

              

 
Sự hi lng của cc bạn hng l niềm tự ho của Cng ty chng ti !
Đầu trang

CNG TY TNHH CƠ KH CHNH NAM

 

Trụ sở chnh:

Đc: 17/32 An Dương- Yn Phụ- Ty Hồ- H Nội

Đt: 043.8291 899/ 043.7169 285- Fax: 043.8291899

Chi nhnh H Nam:

Đc: Ninh Ph- TT.Kiện Kh- Thanh Lim- H Nam

Đt: 03503.750 399

 

Website: www.cokhichinhnam.com.vn- Email: cokhichinhnam@gmail.com