Internet website-Chinh Nam     
An ton - tiết kiệm.
Năng suất - chất lượng.
 
Cng ty TNHH cơ kh Chnh Nam xin cho cc bạn.
   
      Cng ty Cơ kh Chnh Nam đ từng gia cng, chế tạo cc loại cửa đổ sau:  
- Cửa đổ R1J01 & R1J02 cao 3360mm, khoảng cch giữa hai gầu 4000mm.
- Cửa đổ tho Clinker W1U05S2
- Cửa đổ gầu nng R1J01 v R1J02 bằng thp 65r- 12 ly
- Cửa đổ băng tải C1J06 bằng thp 65r
- Cửa đổ cầu rải đ st C1L01 bằng thp 65r  
- Cửa đổ từ F1J01 xuống F1J03, từ F1J12 xuống F1J03 bằng thp 65r
- Cửa đổ từ F1J03 xuống F1J03 xuống F1J04 bằng thp 65r (gồm: phần trn + phần dưới)
- Cửa đổ W2J10, J11 xuống băng co W2J14 (vỏ bằng thp chịu nhiệt 16 ly, tấm lt bằng thp 65r 20 ly)
   chiều di 630mm, dy 16mm.
- Cửa đổ Clinker từ W1U06 xuống W1U07 (vỏ bằng thp chịu nhiệt 16 ly, tấm lt bằng thp 65r 20 ly)
- Cửa đổ cho my ba đập Clinker HT2 (vỏ bằng thp chịu nhiệt 10 ly, tấm lt bằng thp 65r 20 ly)
- Cửa đổ băng R2U17, R2U18 bằng thp 65r
- Cửa đổ mng kh động R2J04
- Cửa đổ J10- J11 (chiều di 630mm)
 
- Cửa đổ R1J01 & RJ02  
- Cửa đổ băng C1J02  
   

                                                      

   

CC ĐỐI TC

               

              

Sự hi lng của cc bạn hng l niềm tự ho của Cng ty chng ti !
Đầu trang

CNG TY TNHH CƠ KH CHNH NAM

 

Trụ sở chnh:

Đc: 17/32 An Dương- Yn Phụ- Ty Hồ- H Nội

Đt: 043.8291 899/ 043.7169 285- Fax: 043.8291899

Chi nhnh H Nam:

Đc: Ninh Ph- TT.Kiện Kh- Thanh Lim- H Nam

Đt: 03503.750 399

 

Website: www.cokhichinhnam.com.vn- Email: cokhichinhnam@gmail.com