Internet website-Chinh Nam     
An toàn - tiết kiệm.
Năng suất - chất lượng.
 
Công ty TNHH cơ khí Chính Nam xin chào các bạn
 

       Con lăn gồm các loại sau:

- Con lăn đóng mở cánh hướng liệu Z1S01.

- Con lăn trung gian băng cào W2J14.

- Con lăn phi 130x 1600 bọc cao su

- Con lăn giảm chấn phi 108x 465

- Con lăn giảm chấn phi 108x 600

- Con lăn giảm chấn phi 108x 700

- Con lăn tự chỉnh bọc cao su cho băng

  A2U02, A1J04 và A1J03 (phi 130x 1150 )

- Con lăn dẫn hướng đỡ loại nhỏ

- Con lăn dẫn hướng đỡ loại to

- Con lăn giảm chấn A2L01, A2L02 (phi 150

  x 530 )

- Con lăn giảm chấn phi 159x 1400

- Con lăn làm sạch phi 133x 950

- Con lăn làm sạch phi 133x 950, trục kiểu HT2

- Con lăn lật băng Z2U06- phi 159x 1400

- Con lăn phi 130x 1600
 

- Con lăn tự điều chỉnh B1000: phi 122x 1150 cho CT152.300 và

- Con lăn phi 135x 499

  152.305

- Con lăn 1050: Phi 30x 1210

- Con lăn chịu va đập phi 108x 380 cho R2J07 và R2J08

- Con lăn 105: Phi 30x 410

- Con lăn đỡ phi 108x 258

- Con lăn 120: Phi 30x 500

- Con lăn đỡ phi 108x 608

- Con lăn KCS60: Phi 30x 240

- Con lăn đỡ phi 108x 473

- Con lăn 45: Phi 30x 195

- Con lăn giảm chấn phi 108x 473

- Con lăn 60-M: Phi 30x 240

- Con lăn giảm chấn phi 108x 608

- Con lăn cạnh 549-05P: Phi 45x 189

- Con lăn giảm chấn phi 133x 1608

- Con lăn đỡ băng Z2U06- phi 108x 1400

- Con lăn đỡ trung gian xích cào B600- W2J13 (HT2)

- Con lăn tự chỉnh bọc cao su phi 130x 1400

- Con lăn R-1200: Phi 30x chiều dài 1360

- Con lăn R-450: Phi 25x chiều dài 552

- Con lăn MC60: Phi 25x chiều dài 240

- Con lăn giảm chấn phi 108: Phi 24x 340

- Con lăn C50: Phi 25x chiều dài 210

- Con lăn làm sạch phi 133x 1608

- Con lăn KC-120-M: Phi 30x chiều dài là 460

- Con lăn đỡ phi 108x 700

- Con lăn C75: Phi 25x295

- Con lăn C40: Phi 25x 240

- Con lăn KC-60-M: Phi 25x 240

- Con lăn MC105: Phi 30x 410

- Con lăn SRR-90.140.0.20: Phi 30x 1065

- Con lăn 010705-01: Phi 25x 150

   
   

                                                            

 

CÁC ĐỐI TÁC

               

              

Sự hài ḷng của các bạn hàng là niềm tự hào của Công ty chúng tôi !
 
Đầu trang  

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH NAM

 

Trụ sở chính:

Đc: 17/32 An Dương- Yên Phụ- Tây Hồ- Hà Nội

Đt: 043.8291 899/ 043.7169 285- Fax: 043.8291899

Chi nhánh Hà Nam:

Đc: Ninh Phú- TT.Kiện Khê- Thanh Liêm- Hà Nam

Đt: 03503.750 399

 

Website: www.cokhichinhnam.com.vn- Email: cokhichinhnam@gmail.com